Word donateur

Een non-profitorganisatie zoals onze stichting kan niet zonder donateurs. Alle vormen van donatie is

welkom. U kunt dan denken aan een financiële bijdrage en/of vrijwilliger worden. Als vrijwilliger

doneer je je tijd en energie in de lopende projecten van onze stichting.

Financiële bijdrage
U kunt met een (groot) bedrag ineens of periodiek uw financiële bijdrage overmaken op het rekeningnummer:

NL71RABO0149418450 ten name van Stichting Circle of Influence.

Bedrag